Certifikáty odbornej spôsobilosti
Sem vložte podnadpis

V spoločnosti STRECHY SZILASI & Team, s.r.o. pracujú výhradne špeciálne školení pracovníci, ktorí sú pravidelne preškolovaní odbornými školeniami strechárskeho odvetvia.